Nổ bình dầu, 3 người bị thương

Dù không phải thợ hàn nhưng thấy thùng phuy bị thủng, một nhóm người mang hàn xì ra hàn thì thùng phuy phát nổ làm 3 người bị thương.


TOP