Trong tỉnh

Quy hoạch cụm công nghiệp Nghi Diên được bổ sung vào quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Theo Thông báo số 373/TB-UBND được ban hành ngày hôm nay (05/8), UBND huyện Nghi Lộc cho biết tại Quyết định 2207/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh quy hoạch Cụm công nghiệp Nghi Diên tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc được bổ sung vào quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cụm công nghiệp Nghi Diên được quy hoạch trên diện tích 63,17ha, tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Phía Đông Cụm công nghiệp giáp đường tránh thành phố Vinh; phía Tây giáp đường dân sinh và đất ở; phía Nam giáp đường dân sinh; phía Bắc giáp đường dân sinh.

Bên cạnh thông tin công khai bổ sung quy hoạch, tại Thông báo số 373/TB-UBND, UBND huyện Nghi Lộc còn cho biết sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án thành lập Cụm công nghiệp Nghi Diên.

Nhà đầu tư quan tâm đề nghị nộp hồ sơ về UBND huyện Nghi Lộc trong thời gian 15 (ngày làm việc) kể từ ngày ban hành Thông báo này để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Nghệ An.

Thành phần hồ sơ đề nghị thành lập Cụm công nghiệp theo quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và hướng dẫn của Sở Công thương. Cụ thể, bao gồm: Đơn đăng ký làm chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nghi Diên; Báo cáo đầu tư thành lập Cụm công nghiệp; Bản sao giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp; Bản sao Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của Chủ đầu tư đã được kiểm toán (năm 2020 và 2021); Bản sao Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của Chủ đầu tư để thực hiện dự án (Giấy xác nhận của ngân hàng nhà đầu tư có tối thiểu 15% giành để thực hiện dự án). Trường hợp báo cáo tài chính đảm bảo nguồn vốn>15% và đủ bố trí cho dự án thì không phải có giấy xác nhận của ngân hàng; nếu vốn không đủ thì phải có văn bản họp cổ đông góp vốn và phải có xác nhận ngân hàng. Bản cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính (cam kết của ngân hàng cho nhà đầu tư vay để thực hiện dự án đối với phần vốn còn lại). Báo cáo danh mục các dự án mà nhà đầu tư đang thực hiện, sẽ thực hiện và vốn chủ sở hữu đã sử dụng; dự kiến sử dụng vốn cho Cụm công nghiệp; Báo cáo thuyết minh tài chính của dự án; Báo cáo sơ bộ đánh giá tác động môi trường; Bản vẽ phương án quy hoạch tổng thể mặt bằng Cụm công nghiệp; Các hợp đồng nguyên tắc với nhà đầu tư thứ cấp (nếu có); Các văn bản tài liệu khác có liên quan…

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP