Giáo dục

Phát hiện sai sót trong đề thi môn Sinh học Tốt nghiệp THPT 2020

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án chính thức của kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020, bạn đọc Báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh có sai sót trong đề thi môn Sinh học kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020.

Theo phản ánh của bạn đọc, dựa trên đáp án môn Sinh, kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố ngày 12/8/2020, đáp án của câu 115, mã đề 209 chưa thoả đáng.

Đề 209 câu 115 có nội dung như sau: Một loài thực vật, xét 3 cặp gen: A,a; B,b; D,d; mỗi cặp gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 cây đều có kiểu hình trội về 3 tính trạng giao phấn với nhau, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình là 6 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1 và có số cây mạng 1 alen trội chiếm 12,5%. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F1 không xuất hiện kiểu gen đồng hợp 3 cặp gen.

II. F1 có 37,5% số cây dị hợp 1 cặp gen.

III. F1 có 4 loại kiểu gen dị hợp 2 cặp gen.

IV. F1 có 5 kiểu gen quy định kiểu hình trội về 3 tính trạng.

Phương án đưa ra là: A. 1; B.3; C. 4; D. 2

Theo đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án đúng là D.2 - F1 có 37,5% số cây dị hợp 1 cặp gen.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam, trong đề bài này, đáp án D. 2 cũng đúng, mà đáp án A. 1 cũng đúng (Cả đáp án A và D đều đúng).

Có nghĩa là sẽ có cả trường hợp F1 không xuất hiện kiểu gen đồng hợp 3 cặp gen, và sẽ có trường hợp F1 có 37,5% số cây dị hợp 1 cặp gen.

Hướng giải cụ thể như ảnh dưới:

Cách giải theo ý kiến của độc giả cho 2 phương án đúng.

Không chỉ có ở mã đề 209 - câu 115, nội dung này còn thể hiện ở một số mã đề khác.

Trên nhóm kín của một số học sinh học online, cũng có trao đổi về nội dung đề thi này.

Một bạn học sinh đưa ý kiến: Câu này bị lỗi, có hai đáp án đúng. Nhiều ý kiến cũng đồng tình với thắc mắc này.

Tác giả: Nhật Thanh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP