Trong tỉnh

Nghệ An: Thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2021, ước đạt gần 3 nghìn tỷ đồng

Hai tháng đầu năm 2021, thu ngân sách Nghệ An ước đạt gần 3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 20% dự toán HĐND tỉnh giao.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Nghệ An cho biết: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 2 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 2.757,5 tỷ đồng, đạt 19,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 88,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 2.556,7 tỷ đồng, đạt 20% dự toán và bằng 87,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trừ thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì khoản thu nội địa còn lại đạt 1.899 tỷ đồng, đạt 19,5% dự toán và bằng 99,8% cùng kỳ năm 2020.

Riêng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 200,8 tỷ đồng, đạt 16,1% dự toán và bằng 114,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Trước đó, Dự toán thu ngân sách Nghệ An năm 2021 được HĐND tỉnh giao là 14.032,3 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Sở Tài chính Nghệ An, Chi ngân sách Nghệ An, 2 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 2.838,4 tỷ đồng, đạt 11,0% dự toán HĐND tỉnh giao (trong đó dự toán HĐND tỉnh giao: 25.716,56 tỷ đồng).

Được biết, năm 2020, kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An đã bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19, thiên tai... gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Tuy vậy, với quyết tâm và sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.

Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 4,45%, đứng thứ 19/63 địa phương (GDP cả nước chỉ tăng 2,91%). Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 17.363 tỷ đồng (tăng 7,3% so với năm 2019). Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp đạt 4,44%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 78.847 tỷ đồng (tăng 12,35% so với năm 2019).

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP