Trong tỉnh

Nghệ An: Hơn 2,5 tỷ đồng nguồn vốn đến các đối tượng khó khăn do Covid-19

Đã có 1.235 triệu đồng cho 23 hộ gia đình vay để tạo công ăn, quyết việc làm cho các lao động chưa có việc làm ổn định sau Covid - 19.

Thực hiện Nghi quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong 1 tháng qua (từ 28/4/2022- nay), Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quế Phong - Nghệ An đã thực hiện giải ngân cho hàng trăm đối tượng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập; giải quyết công ăn việc làm...

Theo đó, đến ngày 24/5/2022 NHCSXH huyện Quế Phong đã giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP với tổng số tiền cho 3 chương trình là 2.525 triệu đồng. Cụ thể: 590 triệu đồng cho 59 hộ gia đình mua sắm máy tính, 1.235 triệu đồng cho 23 hộ gia đình vay để tạo công ăn và giải quyết việc làm cho các lao động chưa có việc làm ổn định sau covid-19 và 2 hộ gia đình vay 700 triệu đồng để làm nhà ở theo NĐ 100/NĐ-CP đã quy định về đối tượng thụ hưởng.

Mô hình vịt bầu cho hiệu quả từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội Quế Phong

Đến ngày 24/5/2022, đơn vị đã triển khai cho vay tăng trưởng với số vốn 24.060 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 6% và đưa tổng dư nợ đơn vị đạt 420.683 triệu đồng cho 18 chương trình tín dụng ưu đãi, với hơn 10 ngàn hộ đang còn có dư nợ.

Là địa phương có nhiều thiên tai, dịch họa, nhưng nợ quá hạn giảm mạnh từ 0,19% (đầu tháng 741 triệu đồng) xuống còn 0,11%(471 triệu đồng). Vốn vay được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả kinh tế cao, đem lại thu nhập ổn định cho hàng ngàn hộ dân phục hồi kinh tế sau Covid-19.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP