Trong tỉnh

Hộ nghèo ở khu vực thành thị có thu nhập từ 2 triệu đồng/người/tháng trở xuống

Giai đoạn 2022 - 2025, chuẩn hộ nghèo ở khu vực thành thị Nghệ An được xác định là có thu nhập bình quân đầu người bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống.

Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tặng quà cho học sinh nghèo, khó khăn ở vùng miền núi huyện Qùy Châu.

Sở LĐ-TB&XH Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025 có nhiều thay đổi so với trước, nhất là về chuẩn thu nhập BQĐN.

Cụ thể, tiêu chuẩn đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, tại tiêu chí thu nhập ở khu vực nông thôn từ 700.000 đồng, nay tăng lên 1,5 triệu đồng; ở thành thị từ 900.000 đồng nay là 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trước đây (6 dịch vụ) gồm: việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh, thông tin. Thì nay, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số) gồm: Việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

Do đó, theo quy định mới: Chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên; Ở khu vực thành thị, hộ có thu nhập bình quân đầu người/ tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số thì sẽ xác định là hộ nghèo theo chuẩn mới.

Tuy vậy, khi có các hộ chưa được xác định từ trước nhưng khi có đơn thì phải căn cứ vào thực tiễn để xác định lại danh sách.

Về vấn đề nay, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Để thực hiện tốt nhiệm vụ tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo các cấp tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra, giám sát tại cơ sở; nếu phát hiện đơn vị nào kết quả rà soát không chính xác, không phù hợp phải yêu cầu đơn vị đó chấn chỉnh kịp thời và tổ chức điều tra, phúc tra lại. Đặc biệt tránh tình trạng nghèo luân phiên, tránh tình trạng chạy cho được hộ nghèo.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP