Trong tỉnh

Nghệ An: Chấm dứt hoạt động một dự án chậm triển khai

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký Quyết định (số 669/QĐ.UBND ngày 13/02/2018) về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Chăn nuôi bò thịt và bò giống do Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp và Chế biến APC Nghệ An làm chủ đầu tư.

Cùng đó, quyết định chấm dứt hiệu lực Quyết định số 1538/QĐ.UBND-CNTM ngày 12/04/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chăn nuôi bò thịt và bò giống tại tỉnh Nghệ An, do Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp và Chế biến APC Nghệ An làm chủ đầu tư.

Lý do chấm dứt hoạt động: Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ ngày 12/4/2016, nhưng đến nay không triển khai thực hiện, vi phạm quy định tại Điểm g, Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư.

Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về chấm dứt hoạt động dự án chậm triển khai.

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ, thông báo chủ đầu tư biết về việc chấm dứt hoạt động và hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án; yêu cầu chủ đầu tư thanh lý dự án theo quy định của pháp luật; giao Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh giới thiệu, thu hút các nhà đầu tư có năng lực, có nhu cầu vào nghiên cứu đầu tư theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu UBND các huyện Nghi Lộc, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai phối hợp với các sở, ngành có liên quan quản lý quy hoạch các khu đất và xử lý các vấn đề khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Về phía chủ đầu tư (Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp và chế biến APC Nghệ An) phải chấm dứt các hoạt động liên quan đến dự án Chăn nuôi bò thịt và bò giống tại tỉnh Nghệ An. Thực hiện thanh lý dự án theo quy định hiện hành; chịu hoàn toàn trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra (nếu có) liên quan đến quá trình khảo sát, nghiên cứu, tư vấn, đầu tư dự án và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP