Giáo dục

Ngành Giáo dục Nghệ An: Tinh giản biên chế hơn 2.000 người

Từ năm 2015 đến hết năm 2019, ngành Giáo dục Nghệ An thực hiện tinh giản hơn 2.000 người, trong đó các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT giảm 384 người.

Trường Tiểu học Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã giảm được 1 điểm trường, 6 lớp từ năm 2015 - 2019.

Đến thời điểm này, ngành Giáo dục là một trong những đơn vị làm tốt công tác tinh giản biên chế của tỉnh Nghệ An. Bằng hình thức sáp nhập và cắt giảm các tổ chuyên môn, toàn ngành đã giảm 3 trường mầm non, 17 trường tiểu học, 12 trường THCS và 12 trung tâm GDTX; giảm 36 điểm trường mầm non và 40 điểm trường tiểu học. Giảm 582 tổ chuyên môn và 1.291 tổ văn phòng.

Trong đó, riêng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT đã giảm 174/467 tổ chuyên môn; 71/76 tổ văn phòng; giảm 174 tổ trưởng và 73 tổ phó chuyên môn; giảm 71 tổ trưởng và 54 tổ phó văn phòng. Hơn 400 giáo viên làm công việc ở các trung tâm học tập cộng đồng nay không bố trí làm việc ở vị trí này nữa. Ngoài ra, tiến hành tinh giản ở các bộ phận phục vụ bằng rút bớt nhân viên hoặc thực hiện kiêm nhiệm, công tác liên trường. Thực hiện tuyển mới theo hình thức “ra 2 vào 1”.

Theo tính toán, từ năm 2019 – 2021, ngành Giáo dục sẽ giảm 2.912 chỉ tiêu và đến năm 2025 sẽ giảm 4.230 chỉ tiêu. Để thực hiện chủ trương trên, ngành Giáo dục Nghệ An sẽ tinh giản 145 đơn vị trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất. Cụ thể, sáp nhập trường tiểu học, THCS đối với các trường trong cùng 1 xã hoặc đối với các trường cùng cấp thuộc các xã dự kiến sáp nhập do không đủ tiêu chí về quy mô dân số và diện tích theo quy định. Với những xã không sáp nhập, trường tiểu học, THCS có quy mô trường học nhỏ sẽ hợp nhất thành trường tiểu học và THCS. Đồng thời, chấm dứt số hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ dôi dư, không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã đảm bảo tự chủ tài chính).

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, ngành dự kiến sẽ sáp nhập một phòng, ban; 5 trường THPT; 1 trung tâm GDTX Nghệ An với Trung tâm Hướng nghiệp - Kỹ thuật tổng hợp Nghệ An; sáp nhập Ban Quản lý Dự án chuyên ngành GD - ĐT với BQL Dự án các công trình dân dụng Nghệ An theo đề án của tỉnh.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP