Trong nước

Miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Trong ba ngày (5 đến 7/12), HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa 16 tiến hành kỳ họp thứ chín; trong đó miễn nhiệm và bầu bổ sung nhiều chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Lạng Sơn.

HĐND tỉnh Lạng Sơn làm công tác tổ chức cán bộ - Ảnh: TL

Các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ.

Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nông Thanh Bình (nguyên Giám đốc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội); bà Lê Thị Thanh Nhàn (nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn); ông Hứa Hải Quỳnh, (nguyên Giám đốc Sở Nội vụ); Đại tá Lương Đình Khải (nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh).

Bằng hình thức bỏ phiếu kín, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Đại tá Lê Xuân Thuân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh được bầu giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao.

HĐND tỉnh Lạng Sơn cũng đã tiến hành công tác tổ chức cán bộ, miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với bà Đặng Thị Kiều Vân.( Bà Vân vừa được tỉnh luân chuyển, bổ nhiệm làm Bí thư Huyện ủy Tràng Định, Lạng Sơn) và miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Đặng Ân. (Ông Ân mới được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, Lạng Sơn).

Ông Vi Thế Hồng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh với 55/58 phiếu, đạt tỷ lệ 94,8%; bà Trần Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh được bầu giữ chức Chánh Văn phòng HĐND tỉnh với 54/58 phiếu, đạt tỷ lệ 93,1%.

Trong chương trình, kỳ họp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của 26 đồng chí, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Trưởng Ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh

Tác giả: NGUYỄN DUY CHIẾN

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP