Trong tỉnh

Khai thác theo cách cổ điển, nhiều mỏ đá Nghệ An tiềm ẩn tai nạn

Khai thác sai thiết kế, sai quy trình, theo kiểu cổ điển, vi phạm an toàn lao động... là những lỗi mà rất nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn Nghệ An vi phạm mà đoàn kiểm tra phát hiện.

Lao động cheo leo trên mỏ đá tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản số 829 về việc xử lý kết quả kiểm tra tại các mỏ đá xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sau khi xem xét báo cáo 380 ngày 30/1/2019 của Sở Xây dựng về kết quả kiểm tra việc chấp hành thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công, việc tuân thủ các quy định kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động các vi phạm pháp luật về lao động đối với các hoạt động khai thác tại các mỏ đá xây dựng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ông Đinh Viết Hồng đã giao cho Giám đốc các sở TNMT, Lao động TB&XH, sở Xây dựng, chủ tịch các địa phương như Anh Sơn, Đô Lương, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai tổ chức thực hiện các nội dung theo kiến nghị của Sở Xây dựng nêu tại báo cáo, chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý các vấn đề có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Theo báo cáo số 380 được tổng hợp từ kết quả kiểm tra của các đoàn theo Quyết định 1342 của UBND tỉnh Nghệ An ngày 11/4/2018. Kết quả kiểm tra của Tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra việc chấp hành thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công, việc tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật cho thấy việc đầu tư xây dựng cơ bản mỏ và tổ chức khai thác chưa đảm theo theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, chưa tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá.

Khai thác sai thiết kế là lỗi mà nhiều doanh nghiệp vi phạm

Ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động và người lao động tại một số doanh nghiệp chưa nghiêm. Việc tổ chức khai thác chủ yếu được thực hiện theo cách cổ điển, truyền thống, giao khoán cho các thợ khai thác không có trình độ chuyên môn.

Có các nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên như: Điều kiện địa hình các mỏ đá vôi, làm việc liệu xây dựng rất phức tạp, cheo leo, cao nguy hiểm, chưa có công nghệ khai thác hiện đại thay thế công nghệ khai thác khoan nổ mìn hiện đang sử dụng. Việc đầu tư xây dựng đường lên mỏ khai thác đúng theo trình tự và hệ thống khai thác được phê duyệt sẽ làm tăng giá thành sản phẩm của mỏ so với việc thực hiện khai thác theo phương thức truyền thống.

Trong khi các mỏ đang cạnh tranh giảm giá để bán sản phẩm do nguồn cung lớn hơn nguồn cầu của thị trường, việc thực hiện khai thác đúng theo thiết kế được phê duyệt rất khó thực hiện do điều kiện địa hình của các mỏ đã hoàn toàn thay đổi trong quá trình khai thác không tuân thủ theo thiết kế. Một số doanh nghiệp không giao toàn quyền cho giám đốc điều hành mỏ tổ chức khai thác hoặc bổ nhiệm các giám đốc điều hành mỏ mang tính chất đối phó. Việc tổ chức khai thác chủ yếu là giao cho người lao động không có chuyên môn làm theo cách truyền thống, dẫn đến khai thác sai thiết kế và mỏ không an toàn lao động.

Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiến hành các biện pháp chỉ đạo, giám sát, khắc phục các tồn tại, xử phạt hành chính, đôn đốc các đơn vị để khắc phục khó khăn, tồn tại chấn chỉnh các sai phạm của các đơn vị. Đối với các doanh nghiệp cần có yêu cầu điều chỉnh thiết kế mỏ do địa hình mỏ thay đổi thì phải phối hợp với các đơn vị nghiên cứu lập điều chỉnh thiết kế khai thác phải phù hợp với các quy định hiện hành về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên, trình sở xây dựng thẩm định trước khi phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngô Toàn

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP