Trong nước

Đầu tư công tại Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa: Xuất hiện nhiều 'góc khuất' khó hiểu

Thời gian qua, Sở NN&PTNT Thanh Hóa làm chủ đầu tư nhiều dự án từ nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, theo phản ánh, hoạt động đấu thầu tại sở này đang bộc lộ nhiều góc khuất khó hiểu.

Hiệu quả tiết kiệm thấp

Bạn đọc cung cấp tài liệu, thông tin phản ánh về hoạt động đầu tư thực hiện các dự án, công trình mà qua đó cho thấy hiệu quả tiết kiệm tiền đầu tư thấp thông qua hoạt động đấu thầu.

Theo Luật đầu tư công, Luật Đấu thầu…thì các dự án do Sở NN&PTNT Thanh Hóa làm chủ đầu tư phải thực hiện thông qua công tác đấu thầu. Do đó, tiết kiệm, tránh thất thoát lãng phí, không xảy ra tiêu cực…là nhiệm vụ mà lãnh đạo cơ quan này phải thực hiện, phải chịu trách nhiệm. Được biết, người đứng đầu Sở NN&PTNT Thanh Hóa là ông Lê Đức Giang.

Nguồn tư liệu cho thấy, hơn một năm qua, Sở NN&PTNT Thanh Hóa là chủ đầu tư của nhiều dự án được phê duyệt từ Trung ương.

Cụ thể, năm 2018, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) ra hàng loạt quyết định, qua đó Sở NN&PTNT Thanh Hóa tổ chức triển khai. Theo đó, ngày 09/02/2018, Tổng cục Phòng, chống thiên tai ra Quyết định số 43/QĐ-PCTT-QLĐĐ về việc phê duyệt kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đê điều năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa. Tiếp đó, ngày 06/09/2018, Tổng cục Phòng, chống thiên tai phê duyêt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục thuộc dự án nêu trên thông qua Quyết định số 453/QĐ-PCTT-QLĐĐ.

Theo quy định của Luật đấu thầu 43/2013/QH13 thì dự án trên buộc phải thông qua công tác đấu thầu. Trên cơ sở đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho dự án nêu trên được phê duyệt bởi Quyết định số 307/QĐ-PCTT-QLĐĐ ngày 03/07/2018.

Để triển khai dự án này, Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa thuộc Sở NN&PTNT Thanh Hóa được giao là bên mời thầu, Sở NN&PTNT Thanh Hóa là chủ đầu tư. Điều này đồng nghĩa với việc khâu quan trọng nhất của hoạt động đấu thầu là quyết định phê duyệt (QĐPD) kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) phải do cơ quan giữ vai trò chủ đầu tư phê duyệt.

Ông Lê Đức Giang, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa (bìa trái) ký nhiều QĐ lựa chọn nhà thầu.

Được biết vốn thực hiện dự án trên từ Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế thủy lợi năm 2018. Theo đó, dự án gồm 24 gói thầu thuộc 02 lĩnh vực là Tư vấn và Xây lắp và được thực hiện bằng 02 hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu.

Tương tự, KHLCNT cho Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2018, tỉnh Thanh Hóa được Bộ NN&PTNT phê duyệt bởi Quyết định số 4063/QĐ-BNN-PCTT ngày 17/10/2018.

Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Chi cục đê diều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa vẫn là bên mời thầu và Sở NN&PTNT Thanh Hóa tiếp tục giữ vai trò chủ đầu tư.

Tuy nhiên, tài liệu bạn đọc phản ánh cho thấy, hoạt động đấu thầu tại Sở NN&PTNT đang nổi cộm tình trạng trúng thầu ở mức tiết kiệm siêu thấp, thậm chí trúng thầu bằng giá ở hàng loạt các gói thầu.

Phản ánh của bạn đọc và điều tra của PV cho thấy, tình trạng trúng thầu sát giá tại Sở NN&PTNT Thanh Hóa không diễn ra tại các gói thầu trong cùng một dự án mà còn xảy ra tại nhiều dự án khác nhau.

Cụ thể, ngày 15/10/2018, kết thúc quá trình lạ chọn nhà thầu, Sở NN&PTNT Thanh Hóa ra QĐPD số 1033/QĐ-SNN&PTNT lựa chọn Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Minh Anh trúng gói thầu số16: Tu sửa điếm canh đê hữu sông Chu tại K22+100 xã Xuân Thành và tại K24+600 xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân; tả sông Mã tại K61+690 xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa; hữu sông Chu tại K34+500, thuộc dự án Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2018, tỉnh Thanh Hóa.

Giá trúng của nhà thầu là 845.513.699 đồng. Tìm hiểu cho thấy, đây là gói thầu trúng bằng giá được thực hiện dưới hình thức chỉ định thầu. Người ký QĐPD là ông Lê Đức Giang, Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa.

Vẫn là hình thức chỉ định thầu, Công ty CP tư vấn và xây dựng Vạn Xuân IHD được lựa chọn trúng ở gói số 18: Sữa chữa, cải tạo kho vật tư PCLB hạt quản lý đê Đông Nam xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia; kho vật tư PCLB hạt quản lý đê TP Thanh Hóa, thuộc dự án Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2018, tỉnh Thanh Hóa.

Gói thầu này có giá 760.711.143 đồng và được ông Lê Đức Giang, Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa ký ông Lê Đức Giang, Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa ký ngày 15/10/2018 tại Quyết định QĐPD số: 1034/QĐ-SNN&PTNT.

Ở hình thức đấu thầu rộng rãi, tại gói 6: Gia cố mặt đê hữu sông Mã đoạn K23-K24+500 xã Định Tiến và đoạn K26+850-K27+400 xã Định Công, huyện Yên Định, thuộc dự án Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2018, Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng và Thương mại Hoàng Gia là nhà thầu được lựa chọn.

Theo đó giá của gói thầu này này 3.498.853.519 đồng, giá trúng là 3.492.528.000 đồng. Chỉ có khoảng 6 triệu đồng tiết ở gói thầu trị giá gần 3,5 tỷ đồng này. (QĐPD số: 1024/QĐ-SNN&PTNT ngày 15/10/2018).

Tìm hiểu sâu về dự án Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2018, tỉnh Thanh Hóa, PV nhận thấy nhiều gói thầu trúng sát giá khác. Ví dụ như gói 7: Gia cố mặt đê hữu sông Mã đoạn K57+010-K57+807 xã Quảng Châu, TP Sầm Sơn.

Theo đó Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Huy Thắng trúng thầu với giá 1.423.000.000 đồng, trong khi giá của gói thầu là 1.424.055.344 đồng. Chỉ có khoảng 1 triệu đồng tiết kiệm. (QĐPD số: 1025/QĐ-SNN&PTNT ngày 15/10/2018).

Chuỗi nối dài

Tìm hiểu hoạt động đấu thầu tại Sở NN&PTNT Thanh Hóa, PV nhận thấy tình trạng trúng thầu sát giá là chuỗi nối dài.

Một trong những quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu của Sở NN&PTNN Thanh Hóa.

Theo đó, gói thầu số 25: Gia cố mặt đê tả sông Mã đoạn K53+866-K55+756 xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, thuộc dự án bổ sung duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2018 có giá 4.525.889.000 đồng. Giá trúng của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Thanh Tùng là 4.522.898.000 đồng. (QĐPD số: 1114/QĐ-SNN&PTNT ngày 13/11/2018).

Tình trạng này được lặp lại tại Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2018, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, gói thầu số 01: Xây dựng cống mới thay thế cống cũ, gồm: cống Cổ Ngựa tại K51+654 đê hữu Mã, cống Trung Tuyết II tại K8+653 đê tả Lạch Trường, cống Tế Độ tại K7+405 đê hữu Lạch Trường có giá 6.238.149.000 đồng.

Liên danh Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Tuấn Linh - Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Thanh Hóa - Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp Thanh Hóa trúng với giá 6.225.000.000 đồng. (QĐPD số: 1112/QĐ-SNN&PTNT ngày 13/11/2018).

Vì sao tình trạng trúng thầu sát giá lại diễn ra hàng loạt thông qua các QĐPD kết qủa lựa chọn nhà thầu của Sở NN&PTNT Thanh Hóa? Hoạt động đầu tư công tại các lĩnh vực khác của Sở NN&PTNT Thanh Hóa ra sao và ai chịu trách nhiệm, chúng tối sẽ tiếp tục thông tin trong các số báo tiếp theo.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Doisongplus.vn

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP