Trong nước

Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Tại cuộc họp diễn ra ngày 9/4, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công 4 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII. Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII có 11 người do Ban Chấp hành Trung ương bầu và do Bộ Chính trị phân công tham gia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

Ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả: Hải Ninh

Nguồn tin: Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP