Trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý làm Trưởng ban chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định số 4753/2018 về việc thay đổi thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT &TKCN) tỉnh thay cho đồng chí Nguyễn Xuân Đường nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng chí Thái Thanh Quý

Đồng chí Thái Thanh Quý thực hiện các nhiệm vụ đã phân công cho ông Nguyễn Xuân Đường tại Quyết định số 805/QĐ -UBND tỉnh ngày 08/03/2018 của UBND tỉnh Nghệ An và các nhiệm vụ khác do Ban chỉ huy PCTT& TKCN giao.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/10/2018.

Tác giả: Trân Châu

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP