Trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vừa ký Quyết định số 3167/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An hôm nay (27/8). Theo Quyết định, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chỉ huy trưởng Trung tâm.

Trung tâm Chỉ huy có 7 Phó Chỉ huy trưởng, gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long (Phó Chỉ huy Thường trực); Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa; Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh; Giám đốc Công an tỉnh Phạm Thế Tùng; Phó Chủ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phan Đại Nghĩa.

12 thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, gồm: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nguyễn Công Lực; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành; Giám đốc Sở TT&TT Lê Bá Hùng; Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Hải; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đoàn Hồng Vũ; Giám đốc Sở TN&MT Hoàng Quốc Việt; Giám đốc Sở GTVT Hoàng Phú Hiền; Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Hoá; Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Xuân Đức; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Lê Tiến Trị; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Văn Định.

Trung tâm Chỉ huy có Tổ giúp việc; trong đó, đồng chí Chu Hữu Bằng – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được giao làm Tổ trưởng; Tổ viên là cán bộ các đơn vị liên quan.

Trung tâm Chỉ huy có nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Cùng với đó, tiếp nhận các thông tin khẩn cấp, các vấn đề phát sinh về tình hình dịch bệnh và các vấn đề khác liên quan trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời; trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất với Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải quyết quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 không để dịch bệnh lây lan.

Trung tâm Chỉ huy chỉ đạo, điều hành, điều phối giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của các sở, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhân dân trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh trong việc tham mưu đề xuất, chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải quyết quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.

Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin, chỉ đạo xử lý các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trung tâm Chỉ huy phân công ứng trực 24/24. Các thành viên Trung tâm Chỉ huy thuộc: Sở Y tế, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải cử cán bộ thường trực để tiếp nhận thông tin, kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ huy phụ trách, theo dõi lĩnh vực để được xử lý hoặc đề xuất với Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh – Cơ quan Thường trực Trung tâm Chỉ huy, địa chỉ tại số 3 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đường dây nóng 0865300567.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP