Trong tỉnh

Chi tiết phương án sáp nhập 91 khối ở thị xã Thái Hòa

Thị xã Thái Hòa hiện có 126, khối, xóm. Dự kiến, sau sáp nhập, toàn thị xã sẽ giảm 49 khối, còn 77 khối.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong tổng số 126 khối, về tiêu chí số hộ, TX.Thái Hòa chỉ có 5 khối đạt 100%, 54 khối từ 50% đến dưới 100% và 67 khối dưới 50% phải sáp nhập.

Cầu Hiếu 1 đoạn qua thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy

Theo phương án xây dựng, dự kiến TX.Thái Hòa thực hiện sáp nhập là 91 khối, trong đó có 32 khối trên 50% và 59 xóm dưới 50% về tiêu chí số hộ. Số khối hình thành sau sáp nhập là 42, trong đó có 20 khối đạt 100% và 22 khối đạt trên 50%.

Tổng số khối thuộc diện không phải sáp nhập là 35, trong đó có 8 khối dưới 50% chưa sáp nhập. Như vậy, tổng số giảm sau sáp nhập là 49 khối. Tổng toàn thị xã Thái Hòa còn lại 77 khối.

Chi tiết các khối, xóm dự kiến sáp nhập tại thị xã Thái Hòa

Tác giả: Thành Duy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: sáp nhập ,thái hòa ,chi tiết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP