Thể thao

Bác đơn của HAGL, Bình Dương và 4 CLB khác, VPF không tổ chức đại hội bất thường

Một điều bất ngờ là cả 6 CLB gửi đơn yêu cầu tổ chức đại hội cổ đông bất thường đều bị VPF bác bỏ, vì lý do chưa đúng luật doanh nghiệp và điều lệ của VPF.

Theo thông tin của Saostar, VPF đã phản hồi cho HAGL, Hải Phòng và 4 CLB về chuyện đại hội cổ đông bất thường.

Cụ thể, VPF phản hồi CLB HAGL: "Việc yêu cầu triệu tập ĐHCĐ bất thường của Quý cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3,4 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty VPF. Do đó, yêu cầu của Quý cổ đông không thuộc trường hợp ĐHCĐ bất thường của Hội đồng quản trị Công ty VPF".

VPF phản hồi CLB HAGL về chuyện đại hội cổ đông bất thường.

Đây cũng là nội dung của VPF gửi đến các CLB khác như Bình Dương, Quảng Nam... trong hôm nay (26/9). Riêng CLB Hải Phòng được VPF hồi đáp vào ngày 25/9.

Từ sự hồi đáp của VPF có thể thấy những cổ đông như HAGL, Bình Dương, Quảng Nam FC, Hải Phòng... đều bị nói làm đơn chưa đúng với Luật doanh nghiệp 2020 về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường và điều lệ của VPF.

Đó là điều bất ngờ khi những CLB HAGL, Bình Dương... đều thuộc doanh nghiệp rất lớn tài trợ, thậm chí là tập đoàn hàng đầu Việt Nam. Ví dụ Bình Dương FC có tên gọi đúng là CLB bóng đá Becamex Bình Dương, tức đội bóng đất Thủ được Becamex tài trợ.

Những Quảng Nam FC, Nam Định, SLNA cũng được sự tài trợ của các doanh nghiệp lớn. Nhưng đơn của họ gửi VPF thì "không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3,4 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty VPF".

Cần nhắc, CLB HAGL, Hải Phòng, Bình Dương và 3 CLB khác đã có đơn gửi VPF, VFF để yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đồn bất thường.

Điển hình là CLB Hải Phòng nhấn mạnh trong đơn là VPF sai nghiêm trọng: "Căn cứ vào cuộc họp ngày 24/8/2021 giữa công ty VPF và các CLB bóng đá đang tham dự các giải chuyên nghiệp quốc gia. Nhiều CLB đã có ý kiến về việc đề nghị tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để xem xét việc bầu lại các thành viên HĐQT và các chức danh lãnh đạo của VPF do sự yếu kém, thiếu minh bạch, áp đặt, lợi ích nhóm, không tôn trọng pháp luật, không quan tâm đến quyền lợi của các câu bộ, vô cảm với xã hội, xa rời với tiêu chí hoạt động của công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam".

Bây giờ, VPF đã bác đơn cả 6 CLB muốn Đại hội cổ đông bất thường. Saostar sẽ thông tin thêm về sự kiện này của bóng đá Việt Nam.

Tác giả: Văn Nhân

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP