Trong tỉnh

20 cán bộ lãnh đạo phòng cấp tỉnh được Thường trực Tỉnh ủy khen thưởng

Tại Hội nghị gặp mặt với cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương, khen thưởng 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2019.

Biểu dương, khen thưởng 20 cán bộ lãnh đạo phòng cấp tỉnh.

Sau đây là danh sách cụ thể các cá nhân được biểu dương, khen thưởng:

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP