Ông Đinh La Thăng: "Người từ đỉnh cao, người về vực sâu"

Ông Đinh La Thăng, 57 tuổi với sự nghiệp chính trị đang ở thời điểm đỉnh cao thì "đứt gánh giữa đường" khi vướng vòng lao lý, gợi nhớ ca từ trong một bài hát của Trịnh Công Sơn, "một người về đỉnh cao, một người về vực sâu".

TOP