Trường Giang không thể rời mắt khỏi Nhã Phương

Trường Giang nổi tiếng yêu chiều vợ và được coi là ông chồng chiều vợ bậc nhất Vbiz. “Mười khó” chăm lo cho Nhã Phương từ bữa ăn đến giấc ngủ, thậm chí còn mang cơm đến trường quay cho vợ.

TOP