Ban hành Bộ đơn giá duy trì, vận hành hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ vừa ký Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 19/12 về việc ban hành Bộ đơn giá thu nhận, lưu giữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu; duy trì, vận hành hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/12/2023.

Sự thật về thông tin "chặt cây đa, nhiều người chết"

Trên trang facebook của mình chị N. đăng tải nội dung "Xã Hồng Dụ làm đường, chặt cây đa chỗ chợ Đụn thôn Bùi, bây giờ toàn chết đàn ông trẻ khiếp thật, làm đường thì làm, cây đa lâu năm không nên chặt phá"

iPhone 17 sẽ thay đổi gì?

Theo một nguồn tin rò rỉ, dòng iPhone 17 được ra đời vào năm 2025, sẽ có thay đổi lớn về màn hình.

Tập trung nâng cao chất lượng thông tin thống kê để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh

Chiều 22/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung có buổi làm việc với Cục Thống kê về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Công thương, Y tế, GD&ĐT, LĐTB&XH, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Thống kê.

TOP