Thực hiện chế độ hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện và quản lý sau cai nghiện ma túy

Tại Văn bản số 6068/UBND-VX ngày 24/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long giao Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định một số chế độ hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất

Tại Công văn số 5697/UBND-NN ngày 13/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện Công điện số 634/CĐ-TTg ngày 10/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất.

Đồng Tháp có tân Giám đốc Sở Tài chính 40 tuổi

Ngày 16/2, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã trao quyết định bổ nhiệm bà Ngô Thị Ngọc Sương, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp.

TOP