Tân Kỳ thiệt hại lớn do cơn bão số 2

Tại huyện Tân Kỳ, cơn bão số 2 đã gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân. Theo tổng hợp của Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện tính đến 8h30 phút ngày 18/7/2017, toàn huyện có tới 250 nhà dân, 150 dàn mát bị tóc mái, 850 cột điện bị đỗ gây mất điện trên diện rộng. Có 750 ha cây Cao su thời kỳ khai thác, 450 ha cây Keo bị đổ gãy, 900 ha mía, ngô bị đổ. Có gần 15 vạn ngói bị hư hỏng.

TOP