Trong nước

Chủ tịch tỉnh Gia Lai bị cách hết chức vụ trong Đảng, các phó chủ tịch làm gì?

Sau khi Chủ tịch tỉnh Gia Lai bị cách hết các chức vụ trong Đảng, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai đã họp phân công lại nhiệm vụ cho các phó chủ tịch tỉnh.

Ngày 25-8, UBND tỉnh Gia Lai cho biết Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai đã họp, phân công lại công tác của các Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Việc phân công lại công tác của các Phó chủ tịch UBND tỉnh là do trước đó, Ban Bí thư đã kỷ luật cách chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai và Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Tại cuộc họp này, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai đã phân công nhiệm vụ giải quyết các lĩnh vực tới giữa tháng 9-2022 cho các Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bị cách hết các chức vụ trong Đảng

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai đã phân công ông Đỗ Tiến Đông, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai được uỷ quyền lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động, nhiệm vụ thuộc quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Đông trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; quản lý ngân sách, tài chính, tín dụng; phê duyệt các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, ngoại giao; công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra; tư pháp; xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; phê duyệt, điều chỉnh, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ông Kpă Thuyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; xây dựng phát triển hợp tác xã; công tác dân tộc; các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số, nông thôn mới; phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, lao động việc làm; y tế dân số, gia đình và trẻ em; chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, chính quyền điện tử; báo chí, văn hoá; các vấn đề nhân quyền, hoạt động tôn giáo.

Ông Hồ Phước Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, phụ trách, chỉ đạo khối kinh tế tổng hợp gồm: kế hoạch, tài chính, công thương, các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ nhà nước, ngân hàng, thuế, quản lý thị trường; sắp xếp và phát triển các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã và kinh tế, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; giao thông vận tải.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP