Xã hội

Bộ TNMT: Biển 4 tỉnh miền Trung đã an toàn

Bộ TN&MT vừa thông báo biển của bốn tỉnh miền Trung đã được an toàn.

Ngày 13-2, theo văn phòng UBND bốn tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế) , Bộ TN&MT vừa có Công văn số 380 do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị thông tin môi trường biển đã an toàn.
Bộ TN&MT cho biết: Biển miền Trung đã an toàn.

Theo văn bản, môi trường bốn tỉnh ven biển miền Trung đã được Bộ TN&MT công bố vào ngày 22-8-2016 tại Quảng Trị, cho thấy hàm lượng các chất ô nhiễm trong môi trường biển từ sự cố môi trường do Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra đã giảm theo thời gian.

Đến thời điểm đánh giá, chất lượng nước biển, trầm tích biển, diễn biến tồn lưu trong màng bám hệ keo sắt tại tất cả khu vực được quan trắc đã nằm trong giới hạn quy định theo quy chuẩn với bãi tắm, thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh, chất lượng trầm tích biển.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó vẫn có ba khu vực chịu tác động của dòng xoáy cục bộ có một số thông số trong nước biển cao hơn các khu vực khác, gồm khu vực Sơn Dương-Hà Tĩnh (diện tích khoảng 300 km2), cửa Nhật Lệ-Quảng Bình (diện tích khoảng 330 km2) và hòn Sơn Chà - Thừa Thiên-Huế (diện tích khoảng 160 km2).

Trong tháng 9-2016, Bộ TN&MT tiếp tục thực hiện đánh giá bổ sung tại ba khu vực nêu trên. Kết quả cho thấy chất lượng nước biển, trầm tích đáy ở ba khu vực này đã ổn định, không còn các giá trị cao hơn các khu vực khác và đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT, QCVN 43:2012/BTNMT đối với vùng nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh.

Kết quả này đã được Bộ TN&MT công bố tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì ngày 22-9-2016, cụ thể: Môi trường biển miền Trung đã an toàn trên cơ sở phân tích nước giữa và nước mặt, trầm tích đáy, màng bám hệ keo sắt. Các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, du lịch, tắm biển có thể tiến hành bình thường.
Từ đó, Bộ TN&MT thông báo để các địa phương biết và thông tin kịp thời cho cộng đồng trên cổng thông tin điện tử của địa phương và trên các phương tiện thông tin truyền thông...

Tác giả bài viết: Minh Quê

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP