Trong nước

Xử nghiêm sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ

Ngành nội vụ sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra cán bộ, công chức thực thi công vụ; kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành nội vụ ngày 6/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã rất nỗ lực, đổi mới và tạo được những chuyển biến quan trọng, tích cực.

Điển hình là công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách của bộ và tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương; công tác sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy bên trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp gắn với hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, ngành Trung ương và địa phương...

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thanh Tuấn).

Tuy nhiên, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thẳng thắn nhìn nhận, ngành nội vụ còn nhiều khó khăn, hạn chế, bất cập trước yêu cầu thực tiễn đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Đặc biệt trong bối cảnh đất nước năm 2022 còn phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức hơn là thuận lợi nên công việc 6 tháng cuối năm 2022 cũng như những năm tới còn rất lớn và nặng nề.

Bà Trà đề nghị toàn ngành nội vụ tập trung hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với sớm ban hành Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Đồng thời tiếp tục rà soát sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc bộ và các đơn vị trực thuộc bộ.

Hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp các tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện. Rà soát, tiếp tục sắp xếp và cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối và đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập.

Đặc biệt phải tham mưu cấp ủy, chính quyền giao biên chế công chức, viên chức cả giai đoạn 2022- 2026 trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị và giao biên chế của cấp có thẩm quyền. Bảo đảm giảm 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước đến 2026 so với năm 2021.

Ngành nội vụ cũng sẽ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, vận hành của mô hình chính quyền đô thị tại 3 địa phương là Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

Kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho rằng công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức của toàn ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Phân cấp triệt để trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại các bộ, ngành, địa phương.

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Toàn ngành nội vụ đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu nền tảng, cốt lõi của Chính phủ điện tử.

Đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 tăng mạnh so với năm trước. Qua đó nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long (Ảnh: Thanh Tuấn).

Ông Long khẳng định, 6 tháng cuối năm 2022 sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cán bộ, công chức thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức.

Ngành nội vụ cũng sẽ hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tác giả: Thế Kha

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP