"Phát pháo" của Bộ Nội vụ

Theo thông tư mới nhất của Bộ Nội vụ, từ ngày 1-8 sẽ chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Từ 1/7/2021 lương cơ sở có tăng hay không?

Mức lương cơ sở dự kiến điều chỉnh từ 1.490.000 đồng/ tháng lên 1.600.000 đồng/ tháng, thời gian áp dụng mức lương mới là từ ngày 1/7. Dự kiến này sẽ thực thi thế nào đang là mối quan tâm của nhiều cán bộ, công chức, viên chức…

Mức lương của công chức, viên chức năm 2021

Năm 2021, mức lương công chức thấp nhất là 2,0115 triệu đồng, cao nhất 14,9 triệu đồng/tháng; Lương viên chức thấp nhất 2,235 triệu đồng và cao nhất 11,92 triệu đồng/tháng

Lương của công chức, viên chức sau ngày 1/7 có gì mới?

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, sẽ có nhiều chính sách quy định về việc làm của cán bộ, công chức, viên chức thay đổi, đáng chú ý là sự thay đổi về lương của công chức, viên chức.


TOP