Quốc hội và dấu ấn đối ngoại năm 2018

Năm 2018 là năm sôi động và nhiều dấu ấn trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội, thành công trên cả quan hệ nghị viện song phương và đa phương.

Không nắm được tinh thần ấy, nguy cơ sẽ là kêu gọi suông

Một trong những điều mà các đại biểu gọi là “nhạy cảm”, là điều khoản cho phép người lao động được thành lập tổ chức công đoàn, song song với tổ chức công đoàn đã có hiện nay. Đó là một điều rất mới mẻ.

TOP