Nghệ An xuất quân chi viện Hà Tĩnh chống dịch COVID-19

Ông Bùi Đình Long - phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho rằng "giúp bạn chính là giúp mình" tại lễ xuất quân đoàn cán bộ y, bác sĩ sang hỗ trợ giúp tỉnh Hà Tĩnh xét nghiệm, phòng chống dịch COVID-19.

TOP