Kiến nghị về xử phạt mại dâm đồng tính

UBND TP HCM vừa kiến nghị các cấp ngành chức năng nghiên cứu bổ sung quy định về mại dâm đồng tính; Bộ Công an cần nghiên cứu bổ sung quy định xử phạt về hành vi “mại dâm đồng tính"...

TOP