Ấm tình đồng đội

Vào trung tuần tháng 6, chúng tôi tìm về nơi ấy - bên bờ sông Dinh, với địa chỉ quen thuộc thân yêu: Đoàn 200, dự buổi họp mặt tọa đàm kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đoàn 200 TB- QK4 (15/6/1966 - 15/6/2016).


TOP