Kết luận điều tra vụ hiệu trưởng dâm ô 9 học sinh nam

Cơ quan tố tụng xác định, bị can Đinh Bằng My trong thời gian làm Hiệu trưởng trường THPT-THCS Dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn, Phú Thọ đã có hành vi dâm ô đối với 9 học sinh nam. Tại thời điểm bị hiệu trưởng xâm hại, các em đều chưa đủ 16 tuổi.


TOP