Điện thoại Samsung bị sự cố, GDP giảm trông thấy

Trong các buổi họp tổng kết số liệu thống kê hàng quý trong năm 2017, Samsung luôn được mang ra để lý giải cho các kết quả kinh tế đã đạt được. Không khó để nhận ra, nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phụ thuộc vào những doanh nghiệp này.

TOP