Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý: Đoàn kết, thi đua xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm kết nối vùng Bắc Trung Bộ

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 - 2020, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung Bộ.


TOP