Khách hàng "tố" công ty An Phát Thịnh kinh doanh đa cấp, lừa đảo?

Sau khi đầu tư số tiền từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng vào các gói “Pro” và “Vip” để được hưởng lợi nhuận từ các sản phẩm sữa của Công ty An Phát Thịnh, nhưng thực tế không đúng như những gì được tư vấn nên nhiều người đã làm đơn tố cáo Công ty có dấu hiệu kinh doanh đa cấp, lừa đảo?


TOP