Dân quê cũng mệt mỏi xếp hàng chờ rút tiền ở cây ATM

Cả huyện Yên Thành (Nghệ An) có 3 cột ATM trong khi nhu cầu của người dân lại cao khiến mấy ngày giáp Tết các cột rút tiền tự động này trở nên quá tải. Có người xếp hàng đến ngày thứ 3 vẫn chưa rút được tiền.

TOP