Phút trải lòng của những cán bộ y tế xử lý thi hài người nhiễm Covid-19

Mọi thứ phải được sắp xếp, thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về việc xử lý thi hài người nhiễm SARS-CoV-2. Tất cả quy trình trình làm việc đều phải khép kín, và được khử khuẩn từng giai đoạn xử lý hết sức chặt chẽ, đúng nguyên tắc để tránh mầm bệnh lây lan ra cộng đồng.


TOP