Trong tỉnh

Ông Nguyễn Hữu Tuy thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An

Ông Nguyễn Hữu Tuy - đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa được chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

Sáng 14/5, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về việc chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Tuy.

Ông Nguyễn Hữu Tuy.

Quyết nghị này được căn cứ theo Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét chấp nhận cho ông Nguyễn Hữu Tuy thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII do đại biểu HĐND không còn công tác và không cư trú tại đơn vị hành chính mà mình đang là đại biểu.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc thuyên chuyển cán bộ, công chức và Quyết định số 468/QĐ - KTNT ngày 24/4/2020 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ, công chức, kể từ ngày 1/5/2020, ông Nguyễn Hữu Tuy đã thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.

Tác giả: H.T

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP