Trong nước

Ông Huỳnh Phong Tranh bổ nhiệm 6 trường hợp sai quy định

Qua thanh tra công tác bổ nhiệm tại Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ phát hiện 6 trường hợp không đúng với quy định như không ghi thời hạn giữ chức vụ, vượt quá số lượng...

Chiều 23/2, nguồn tin từ Bộ Nội vụ cho hay đơn vị này vừa có thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tại Thanh tra Chính phủ (giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2016).

Theo kết luận, trong gian đoạn trên, Tổng Thanh tra Chính phủ (thời điển này là ông Huỳnh Phong Tranh) đã quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 48 trường hợp (năm 2015 là 33 trường hợp và năm 2016 có 15 trường hợp), gồm 15 trường hợp cấp vụ và tương đương, 33 trường hợp cấp phòng.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng bổ nhiệm lại 21 trường hợp, gồm 16 trường hợp cấp vụ và tương đương, 5 trường hợp cấp phòng; kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu 4 trường hợp, gồm 2 trường hợp cấp vụ và tương đương, 2 trường hợp cấp phòng.

Qua quá trình thanh tra, Bộ Nội vụ phát hiện 1 quyết định điều động, bổ nhiệm không ghi thời hạn giữ chức vụ; 3 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm so với quy định tại Nghị định số 24/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Bên cạnh đó, hai trường hợp điều động, bổ nhiệm ngang cấp tại 2 đơn vị vượt quá số lượng cấp phó so với quy định tại Khoản 4, Điều 15 Nghị định số 36/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện trình tự điều động, bổ nhiệm.

"Bổ nhiệm lại để khắc phục, thực hiện đúng quy định trong thời gian tiếp theo; không thực hiện việc bổ nhiệm (bao gồm điều động ngang cấp) tại các đơn vị đã có đủ số lượng cấp phó theo quy định.

Tác giả bài viết: Thắng Quang

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP