Trong tỉnh

Nghệ An: Thu ngân sách 10 tháng vượt dự toán

Thu nhân sách nhà nước 10 tháng năm 2021 của tỉnh Nghệ An đạt 104,4% dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021 và tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thu ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2021 của tỉnh Nghệ An ước thực hiện 14.642,96 tỷ đồng, đạt 104,4% dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021 và tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 13.085,26 tỷ đồng, đạt 102,4% dự toán, tăng 3,2% cùng kỳ; Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 1.557,7 tỷ đồng, đạt 124,6% dự toán, tăng 72,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Về chi ngân sách địa phương, 10 tháng năm 2021 ước thực hiện 21.444,4 tỷ đồng, đạt 83,4% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển 5.950 tỷ đồng, đạt 91,5% dự toán, chi thường xuyên 15.104 tỷ đồng, bằng 80,5% dự toán.

Thu ngân sách 10 tháng của Nghệ An vượt dự toán

Do tác động của dịch COVID-19 nhưng chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp cao tháng 10 vẫn ước tăng 1,27% so với cùng kỳ, tính chung 10 tháng ước tăng 16,03%.

Tính đến ngày 21/10, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 91 dự án, điều chỉnh 110 lượt dự án, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 25.154,61 tỷ đồng; số lượng dự án tăng 44%, tổng mức đầu tư tăng 2,85 lần so với cùng kỳ năm 2020. Toàn tỉnh có 1.492 doanh nghiệp thành lập mới, 654 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 150 doanh nghiệp so cùng kỳ năm 2020.

Tính đến ngày 10/10, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 1.927.349 triệu đồng, đạt 61,44% kế hoạch đã giao chi tiết trước khi Thủ tướng Chính phủ giao Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh đã điều chuyển đợt 3 kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 của 28 dự án chậm giải ngân sang 11 dự án có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn, số vốn thực hiện điều chuyển là 77,854 tỷ đồng.

Đến ngày 14/10, tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho 37.423 lượt đối tượng với kinh phí hỗ trợ 55.841,168 triệu đồng cho những người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ. Ngành BHXH cũng đã chi trả cho 11.831 người lao động đang tham gia BHTN với tổng số tiền hơn 28.656 triệu đồng.

Tác giả: An An (T/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP