Trong tỉnh

Nghệ An thành lập Bệnh viện Dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân COVID-19

Hôm nay (30/7), UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2687/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Nghệ An được đặt tại Khối Tân Minh, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, là trụ sở Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn. Bệnh viện có quy mô 120 giường (sử dụng giường bệnh của Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn).

Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Trường hợp vượt quá khả năng điều trị của bệnh viện thì chuyển tuyến đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An hoặc bệnh viện tuyến trên theo quy định.

Phạm vi hoạt động chuyên môn của bệnh viện là cách ly, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 theo quy định; thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn.

Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Nghệ An sử dụng con dấu; Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Mã khám, chữa bệnh (40567) của Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn và mở tài khoản theo quy định. Bệnh viện trưng dụng toàn bộ cơ sở vật chất hiện trạng của Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn; cải tạo, tu sửa phù hợp với mô hình Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19, đảm bảo không làm thay đổi công năng ban đầu.

Cơ cấu tổ chức, hoạt động của các khu vực trong bệnh viện thực hiện theo Quyết định số 1942/QĐ-BYT ngày 04/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành mô hình tổ chức, hoạt động Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19. Ông Đặng Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, kiêm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Nghệ An; ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn kiêm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Nghệ An.

Về nguồn nhân lực làm việc tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Nghệ An, bệnh viện sử dụng một phần nhân lực hiện có của Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn và điều động bổ sung từ các đơn vị trong, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các lực lượng hỗ trợ khác.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức và hoạt động của bệnh viện theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp nhận khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn; Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn sắp xếp, bố trí lại nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác của trung tâm theo quy định hiện hành. Điều động nhân lực, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư, phương tiện… của các đơn vị trong và ngoài công lập để phục vụ hoạt động của bệnh viện.

Đồng thời, Sở Y tế là đầu mối phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan xây dựng kinh phí đảm bảo cho hoạt động của bệnh viện và lực lượng hỗ trợ theo quy định hiện hành; chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn tổ chức hoạt động trở lại theo quy định sau khi Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Nghệ An giải thể.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng phương án tham gia, phối hợp, giúp đỡ chính quyền địa phương, ngành y tế thiết lập, vận hành có hiệu quả bệnh viện để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại bệnh viện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo an toàn không để lây nhiễm ra cộng đồng. Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, UBND huyện Nghĩa Đàn đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trong và ngoài bệnh viện trong thời gian bệnh viện hoạt động. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế hỗ trợ nhân lực, đảm bảo công tác hậu cần phục vụ cho hoạt động của bệnh viện...

Tai văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Nghĩa Đàn chủ trì nâng cấp, cải tạo, tu sửa cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn đáp ứng điều kiện và phù hợp với mô hình Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19, đảm bảo không làm thay đổi công năng ban đầu; chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan phối hợp Sở Y tế trong việc triển khai hoạt động bệnh viện. Đồng thời, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, hậu cần để bệnh viện hoạt động an toàn, hiệu quả và bố trí địa điểm làm việc cho khối y tế dự phòng và nguồn nhân lực y tế dự bị của Trung tâm y tế huyện Nghĩa Đàn.

Tác giả: H.L

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP