Giáo dục

Ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp THPT 2022 như thế nào?

Ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp THPT 2022 được rà soát, hoàn thiện, lựa chọn câu hỏi đã có trong ngân hàng câu hỏi thi theo ma trận đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và viết bổ sung câu hỏi mới. Đến tháng 6/2022, ngân hàng câu hỏi cơ bản bảo đảm cả về số lượng, chất lượng.

Theo Dự thảo báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ GD&ĐT, đối với công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, chuẩn bị ra đề thi, dự thảo báo cáo cho biết: Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đã được ban hành kèm Quyết định số 469/QĐ-BGDĐT ngày 11/2/2022.

Theo đó, thực hiện nguyên tắc độc lập và phân định rõ trách nhiệm giữa các khâu trong xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi thi: Biên soạn, biên tập, thẩm định, định cỡ, lựa chọn và nhập dữ liệu câu hỏi.

Thực hiện rà soát ma trận đề thi của tất cả 15 môn thi, bảo đảm nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch Covid-19 các năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021 và 2021 - 2022 sẽ không đưa vào đề thi năm nay. Đề thi tham khảo đã được công bố vào 31/3/2022 giúp các nhà trường, giáo viên, học sinh có định hướng phù hợp trong dạy, học, ôn tập để chuẩn bị tham gia kỳ thi năm 2022.

Đến tháng 6/2022, ngân hàng câu hỏi cơ bản bảo đảm cả về số lượng, chất lượng.

Dự thảo nêu rõ, ngân hàng câu hỏi thi được rà soát, hoàn thiện, lựa chọn câu hỏi đã có trong ngân hàng câu hỏi thi theo ma trận đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và viết bổ sung câu hỏi mới. Các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật ở tất cả các khâu, nhất là lựa chọn và nhập dữ liệu vào ngân hàng câu hỏi thi được thực hiện nghiêm.

Đối với công tác ra đề thi, Bộ GD&ĐT hoàn thiện hướng dẫn quy trình ra đề thi bảo đảm khách quan, bảo mật để thực hiện các khâu soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án; Trong đó phân định rõ trách nhiệm của các cá nhân tham gia Hội đồng ra đề thi.

Bộ hoàn thiện, nâng cấp phần mềm hỗ trợ quản lý, tổ chức thi và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức thi. Hệ thống đã hỗ trợ tốt cho việc đăng ký dự thi của kỳ thi theo hình thức trực tuyến. Cục Quản lý chất lượng đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tổ chức kiểm tra thử phần mềm hỗ trợ ra đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra trong ngày 7 và 8/7, cơ bản ổn định như năm 2021 và vẫn áp dụng Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành theo văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 4/5/2021 của Bộ GD&ĐT.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc bộ phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai công tác cho Hội đồng ra đề thi bảo đảm an toàn, chất lượng. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp phần mềm hỗ trợ quản lý, tổ chức thi và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức thi.

Bộ cũng sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp Quốc gia đến kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tại địa phương. Tiếp tục theo dõi công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại các địa phương và chỉ đạo tổ chức thi theo đúng tiến độ, kế hoạch; bảo đảm kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng. Tiếp tục triển khai truyền thông, gắn với các công việc cụ thể theo tiến trình tổ chức kỳ thi.

Danh sách các công việc cụ thể cần làm và nội dung cần tập trung chỉ đạo cũng được Bộ xây dựng, giúp các địa phương thuận tiện trong triển khai chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tác giả: Tâm Hùng - Lê Văn Nông

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP