Trong tỉnh

Khai trương Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025

Chiều 16/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ Khai trương Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Hoa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An là hệ thống thu thập, tích hợp dữ liệu báo cáo của các cơ quan chuyên môn từ cấp tỉnh đến cấp xã, nhằm tổng hợp, phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới lề lối phương thức làm việc với ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An được cung cấp tại địa chỉ https:// baocao.nghean.gov.vn. Hệ thống đảm bảo kết nối liên thông 4 cấp. Hệ thống đi vào hoạt động cũng sẽ giúp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và làm thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, từ dựa trên thông tin, số liệu trên văn bản giấy chuyển sang dựa trên dữ liệu số.

Hệ thống được thiết kế hướng tới người dùng, bố cục hợp lý giúp cho các thao tác nhập và tra cứu dữ liệu nhanh và thuận tiện, cung cấp tối đa các loại danh mục, hỗ trợ cho các thao tác nhập liệu và tìm kiếm dữ liệu nhanh chính xác nhằm tăng tính hợp lệ của dữ liệu nhập. Các chức năng sử dụng trên giao diện được thiết kế khoa học, đáp ứng phục vụ tất cả các nhu cầu quản lý, gửi nhận báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, giúp giảm thời gian, công sức so với việc thực hiện chế độ báo cáo theo phương thức truyền thống, đảm bảo báo cáo mang tính khách quan, bám sát tình hình thực tiễn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn nút khai trương Hệ thông thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An


Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An được xây dựng và hình thành tuân thủ với khung kiến trúc, công nghệ của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, với mục tiêu số hoá các chế độ báo cáo. Việc điện tử hóa các chế độ báo cáo từ cấp xã, huyện và sở, ngành lên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Hệ thống, cũng sẽ góp phần tiết kiệm ngân sách tỉnh hàng năm. Với chức năng phân quyền đối tượng sử dụng, Hệ thống cho phép người dùng triển khai nhiệm vụ được giao theo từng chức năng được phân quyền tương ứng.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đào Quang Thiền báo cáo kết quả triển khai Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An


Các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai vận hành, khai thác sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An vừa góp phần cải cách hành chính, vừa thực hiện đúng yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 09/201/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo xu thế ứng dụng công nghệ trong thời kỳ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu


Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Bên cạnh các nền tảng hệ thống thông tin khác đã triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An sẽ là điểm nhấn quan trọng trong việc xây dựng Chính quyền điện tử Nghệ An, góp phần tích cực để cải cách hành chính, loại bỏ dần việc xử lý công việc bằng hệ thống văn bản giấy. Đây là nguồn thông tin, cơ sở dữ liệu được cung cấp thường xuyên, liên tục, minh bạch, chính xác, bảo mật, làm căn cứ tin cậy để Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Ghi nhận sự nỗ lực của Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị cung ứng dịch vụ đã tích cực phối hợp triển khai, đưa vào vận hành khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, việc đưa vào vận hành Hệ thống mới chỉ là bước đầu của quá trình đổi mới phương thức làm việc, chuyển đổi số trong hoạt động điều hành, quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Rất nhiều nhiệm vụ đặt ra trước mắt và lâu dài cần phải thực hiện, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ. Đặc biệt là việc rà soát lại các chế độ báo cáo, thực hiện chuẩn hóa chế độ báo cáo; cập nhật, kết nối, chia sẻ để hình thành và làm giàu kho dữ liệu tổng hợp về kinh tế - xã hội phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt đổi mới trong triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, gắn cải cách quản trị công với chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thông tin dữ liệu phải thống nhất, theo tiêu chuẩn, hoạt động thông suốt, đem lại hiệu quả cao nhất. Thúc đẩy mạnh mẽ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trên môi trường mạng; bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực công nghệ thông tin, trang bị kỹ năng số cần thiết để có những thay đổi nhanh chóng, ngày càng thích ứng với môi trường làm việc số.

Các cơ quan, địa phương chỉ đạo các đầu mối đảm trách về công nghệ thông tin và triển khai thực hiện các chế độ báo cáo của đơn vị mình; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh và Viễn thông Nghệ An trong việc cập nhật, vận hành khai thác sử dụng Hệ thống; chỉ đạo cung cấp thông tin dữ liệu chính xác, tin cậy, minh bạch, thống nhất, không được cát cứ thông tin, không được làm đẹp số liệu để lấy thành tích; phải chuẩn hóa, điện tử hóa các chế độ báo cáo trên Hệ thống một cách kịp thời; đẩy mạnh số hóa liên thông, chia sẻ thông tin, hướng tới xây dựng một chính quyền số liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo điều hành hằng ngày của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để thực hiện chuẩn hóa, quy phạm hóa các chế độ báo cáo và cung cấp trên Hệ thống; phối hợp chặt chẽ với Sở TT&TT, các cơ quan có liên quan trong việc bảo đảm an ninh, an toàn Hệ thống, không để xảy ra lộ lọt thông tin, dữ liệu; tham mưu xây dựng Quy chế sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An theo đúng quy định của pháp luật.

Sở TT&TT hướng dẫn các cơ quan, địa phương về giải pháp tích hợp chữ ký số và xác thực chữ ký số trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện kết nối Hệ thống với nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu dùng chung cấp tỉnh (LGSP) phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An đã được phê duyệt.

VNPT Nghệ An đảm bảo các nguồn lực về nhân sự, hạ tầng kỹ thuật, tập trung hỗ trợ Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ đúng tiến độ, chất lượng.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP