Trong nước

Hà Nội thu hồi được bao nhiêu tài sản tham nhũng?

Tài sản thiệt hại do tham nhũng từ các vụ là 16,5 tỷ đồng, tài sản thu hồi trong quá trình điều tra 3 tỷ đồng.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, Thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công khai, minh bạch các chính sách quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công… Trong kỳ đã kiểm tra 646 cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện các quy định về công khai, minh bạch.

1 người có kết luận không trung thực kê khai tài sản.

Trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, TP đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tiết kiệm, trong xây dựng và phân bổ dự toán; số tiết kiệm, tiết giảm chi thường xuyên năm 2018 ngay từ khâu xây dựng, giao dự toán của TP là 3.519 tỷ đồng (tiết giảm 2.643 tỷ đồng so với dự án Trung ương giao; tiết kiệm 10% chi phí thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương số tiền 876, 044 tỷ đồng. Qua công tác thẩm tra phân bổ, rà soát, điều chỉnh, phê duyệt dự toán chi thường xuyên đã tiết kiệm cho ngân sách hơn 2.338 tỷ đồng, tiết kiệm thẩm định quyết toán 5,77 tỷ đồng.

Trong công tác quản lý ĐTXD, UBND TP chỉ đạo lập, phê duyệt, triển khai và thực hiện quản lý dự án đầu tư đúng quy định, đúng quy chế quản lý đầu tư; đầu tư tập trung, không dàn trải; xác định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan, cá nhân trong các khâu đầu tư; tăng cường quản lý quyết toán vốn đầu tư, tất toán tài khoản dự án và thu hồi công nợ phải trả ngân sách.Trong kỳ báo cáo, toàn TP đã tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 1.470 dự án, giá trị phê duyệt quyết toán hơn 12 nghìn tỷ đổng.

Trong quản lý sử dụng trụ sở, đất đai, tài sản nhà nước; lĩnh vực đất đai tài nguyên; các chế độ định mức tiêu chuẩn; rà soát văn bản; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Kiểm tra 737 cơ quan, tổ chức, đơn vị về thực hiện Quy tắc ứng xử; chuyển đổi công tác 1.087 vị cán bộ, công chức, viên chức; Tổng số người phải kê khai tài sản thu nhập 34.340 người, trong đó chưa kê khai 16 người. Số người có kết luận không trung thực trong kê khai tài sản thu nhập 1 người…

Thiệt hại do tham nhũng là 16,5 tỷ đồng

Dẫn báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 của UBND Thành phố Hà Nội, Thành phố cho biết, Công an Thành phố thụ lý điều tra 46 vụ-119 bị can (trong đó kỳ trước chuyển sang 21 vụ 68 bị can) khởi tố mới trong kỳ 24 vụ 49 bị can; phục hồi điều tra 1 vụ-2 bị can. Tài sản thiệt hại do tham nhũng từ các vụ trên là 16,5 tỷ đồng, tài sản thu hồi trong quá trình điều tra 3 tỷ đồng.

Cùng kỳ, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố thụ lý 30 vụ-108 bị can (số vụ mới 25 vụ-88 bị can, còn lại là số vụ cũ kỳ trước). Viện KSND Thành phố đã giải quyết được 231 vụ-75 bị cam. Truy tố chuyển tòa: 21 vụ-75 bị can. Số vụ đang giải quyết là 9 vụ -33 bị can.

Tòa án nhân dân Thành phố thụ lý 60 vụ-242 bị cáo. Đã xét xử 44 vụ -162 bị cáo. Đang giải quyết 16 vụ -80 bị cáo.

Thành phố đánh giá, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai. GPMB, đầu tư xây dựng tài chính. Nguyên nhân cơ bản do công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách, lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình để vụ lợi.

Đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, UBND Thành phố cho rằng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa: tăng cường công khai minh bạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm tuyên truyền pháp luât, thường xuyên thanh tra kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, bất cập tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Các vụ việc tham nhũng, tiêu cực được điều tra, truy tó, xét xử nghiêm minh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị./.

Tác giả: Đ.Hưng

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: tham nhũng ,thu hồi ,tài sản

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP