Xã hội

Dự án nâng cấp Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ VHTT&DL vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án nâng cấp Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Khu nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Theo đó, hệ thống các cấu kiện gỗ được đề xuất sử dụng là gỗ lim (bao gồm hệ thống cột, hệ mái, cửa đi…).

Sau khi nghiên cứu Bộ VHTT&DL thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An để đảm bảo tính bền vững và nâng cao giá trị kiến trúc, thẩm mỹ cho công trình. Về nguồn vốn thực hiện căn cứ theo các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Dự án thuộc đối tượng hỗ trợ ngân sách Trung ương từ Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa.

Tuy nhiên, do việc thay đổi chất liệu gỗ làm vốn đầu tư của dự án tăng lên khá nhiều, vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cần chỉ đạo cơ quan chức năng, rà soát tính toán cụ thể phương án thay đổi chất liệu gỗ và phương án thiết kế công trình để việc đầu tư đảm bảo, tiết kiệm, hiệu quả, đúng đối tượng đồng thời huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Tác giả bài viết: Vũ Trần

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP