Trong tỉnh

Điện lưới quốc gia sẽ về với 49 xã vùng sâu ở Nghệ An

Theo Công ty Điện lực Nghệ An, vào đầu tháng 9 vừa qua Bộ Công Thương đã phê duyệt Thiết kế - Bản vẽ thi công – Dự toán xây dựng công trình Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020, phân kỳ 2021.

Những năm qua, tỉnh Nghệ An và Ngành Điện lực luôn quan tâm đến việc đầu tư xây dựng đưa điện lưới Quốc gia về các bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn để nâng cao đời sống nhân dân, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế.

Nghệ An hiện nay vẫn đang còn 115 thôn, bản chưa có điện chủ yếu tập trung ở các huyện rẻo cao các huyện Quỳ Châu, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong…

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn 115 thôn, bản ở vùng rẻo cao các huyện Quỳ Châu, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong chưa có điện lưới quốc gia… Nguyên nhân là do các thôn bản ở vùng xa, địa hình sông núi hiểm trở, hạ tầng giao thông miền núi nhiều nơi đầu tư chưa đồng bộ, suất đầu tư lớn trong khi nguồn vốn lại khó khăn. Ngành Điện lực Nghệ An tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền lập dự án đầu tư, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đưa điện về các thôn bản còn lại, dự kiến đến hết năm 2021 sẽ có thêm 49 thôn bản được sử dụng điện lưới quốc gia.

Theo ngành điện Nghệ An, đây là công trình năng lượng, cấp IV, nhóm B. Địa điểm xây dựng tại 49 thôn, bản vùng sâu dự kiến sẽ được xây dựng công trình điện lưới quốc gia trong năm 2021 thuộc địa bàn 26 xã của 7 huyện: Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp và Thanh Chương. Trong đó Kỳ Sơn nhiều nhất với 15 bản.

Với quy mô công trình, đối với phần đường dây trung thế sẽ xây dựng mới tuyến đường dây trên không 35kW với tổng chiều dài 106,305km; phần trạm biến áp sẽ xây dựng mới 44 trạm với tổng dung lượng 2.850,5 kVA; xây dựng mới tuyến đường dây hạ áp sau các trạm biến áp với tổng chiều dài tuyến 103,184km; lắp đặt mới 4.043 công tơ. Mỗi hộ gia đình ở các thôn bản sẽ được lắp đặt 1 bảng điện, một bóng đèn và dây đấu nối từ công tơ về đến hộ gia đình.

Thời gian thực hiện đầu tư năm 2021. Dự toán xây dựng công trình trên 173,2 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư từ kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương cấp năm 2021 và nguồn vốn của chủ đầu tư (EVNNPC).

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: congthuong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP