Trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 11 huyện, thành phố khẩn trương rà soát dự án chậm tiến độ

UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu nhiều địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo đề xuất kiểm tra các dự án chậm triển khai trên địa bàn.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu UBND TP. Vinh và UBND các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳ Hợp và Quỳ Châu khẩn trương rà soát các dự án chậm tiến độ triển khai trên địa bàn, đề xuất danh mục các dự án kiểm tra năm 2019, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 4/3/2019 để tham mưu trình UBND tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành năm 2019 và Danh mục kiểm tra các dự án chậm tiến độ triển khai trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 10/3/2019.

Bên cạnh công tác thu hút đầu tư, một trong những nội dung trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An là tiếp tục rà soát, kiểm tra và xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất triển khai chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường công tác phối hợp kiểm tra các dự án chậm tiến độ và quy định trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành và địa phương trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý các dự án chậm triển khai.

UBND tỉnh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 106 dự án, trong đó có 89 dự án ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp, 17 dự án trong khu kinh tế và khu công nghiệp.

Cũng trong năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành 5 quyết định phê duyệt các kết quả kiểm tra đối với 84 dự án, trong đó thu hồi 9 dự án, đưa tổng số dự án thu hồi trong năm 2018 là 18 dự án, lũy kế số dự án chấm dứt hoạt động và thu hồi đến nay là 151 dự án.

Đối với các dự án xem xét gia hạn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành rà soát các điều kiện về thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, thực hiện ký quỹ bảo đảm đầu tư, cam kết với chính quyền, chứng minh năng lực tài chính, phương án huy động vốn để thực hiện dự án.

Đồng thời, UBND giao các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát các dự án trên địa bàn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện.

Tác giả: Thành Duy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP