Trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh: Vẫn còn tình trạng phiền hà, gây khó cho nhà đầu tư

Đó là ý kiến của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với các ngành, địa phương về việc giải quyết các thủ tục đầu tư thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông của tỉnh chiều 21/11.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh Việt Phương

108 hồ sơ quá thời hạn xử lý

Theo báo cáo, về kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư tại Ban quản lý KKT Đông Nam: Các thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý KKT Đông Nam cơ bản giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn, không có hồ sơ chậm. Tuy nhiên, các hồ sơ liên quan đến thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đều bị chậm do phải xin ý kiến các sở, ngành, địa phương có liên quan.
Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 312, trong đó hồ sơ giải quyết và trả kết quả đúng hạn và trước hạn đạt 97%, trễ hạn 3%.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Lê Tiến Trị phát biểu. Ảnh: Việt Phương

Về thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, hiện nay, trong KKT Đông Nam có 50 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, KKT Đông Nam cấp chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng quá trình triển khai bồi thường GPMB, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất không triển khai được do sự chồng chéo giữa quy định Luật Đất đai 2013 và Luật Đầu tư 2014.

Thời gian thực hiện giao đất cho thuê đất theo quy định đối với 1 dự án là 34 ngày nhưng thực tế, để ký được hợp đồng thuê đất mất khoảng 3 tháng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Việt Phương

Trong 11 tháng đầu năm, bộ phận một cửa liên thông đã hướng dẫn và tiếp nhận 1.418 hồ sơ chuyển các cơ quan chủ trì xử lý. Tính đến ngày 15/11/2018, đang còn 106 hồ sơ thuộc lĩnh vực quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư quá thời hạn xử lý chưa có kết quả, trong đó phát sinh mới trong năm 2018 là 80 hồ sơ tồn đọng.

Giao dịch tại bộ phận một cửa Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh. Ảnh: Việt Phương

Vẫn còn hiện tượng "đánh võng". gây phiền hà cho doanh nghiệp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích các nguyên nhân khiến hồ sơ chậm, quá hạn. Trong đó, phần lớn hồ sơ trả quá hạn hoặc chậm được xử lý là các hồ sơ, thủ tục có tính chất liên thông liên quan đến trách nhiệm giải quyết của nhiều sở, ngành, địa phương và đơn vị theo quy định, do đó thời gian xử lý thường kéo dài hơn so với quy định.

Thực tế, các sở, ngành và địa phương có văn bản trả lời chậm hơn rất nhiều so với thời gian quy định, thậm chí hết thời gian quy định mà vẫn không nhận được văn bản trả lời, dẫn đến Ban quản lý KKT Đông Nam chưa có cơ sở để tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư...

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cho rằng, còn hiện tượng phiền hà đánh võng gây khó dễ cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh Việt Phương

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị: Đang còn hiện tượng vận dụng ngược, phiền hà, "đánh võng" để gây khó dễ cho nhà đầu tư. Để cải thiện môi trường, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, cán bộ công chức phải thay đổi tư tưởng trong phục vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần làm mạnh cải cách hành chính; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Trong thời gian xây dựng đề án Trung tâm hành chính công, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và các sở, ngành nên tham mưu xây dựng định mức hiệu quả đầu tư, để lựa chọn phương án đầu tư…Chia sẻ về nội dung đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm của tỉnh bạn trong giải quyết các thủ tục về đầu tư thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư, Chủ tịch đề nghị phải cử người lĩnh hội tốt, hiệu quả, tạo lan tỏa trong học tập rút kinh nghiệm.

Theo tổng hợp, 106 hồ sơ mà các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã chưa có văn bản trả lời ý kiến đối với hồ sơ thuộc lĩnh vực quyết định chủ trương đầu tư, cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

Các sở, ngành cấp tỉnh: Sở Xây dựng (23 hồ sơ), Sở Kế hoạch và Đầu tư (6), Sở Tài nguyên và Môi trường (4).

Các địa phương: UBND thành phố Vinh (15), Quỳnh Lưu (10), Hưng Nguyên (9), Nam Đàn (8), Hoàng Mai (6), Anh Sơn (5), Thái Hòa (5), Nghi Lộc (4), Yên Thành (4), Quỳ Hợp (2), Nghĩa Đàn (2), Diễn Châu (1), Đô Lương (1), Thanh Chương (1).

Tác giả: Việt Phương

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP