Video

Chiêu trò của đạo chích khiến bạn dễ mắc lừa

Chúng thường ăn mặc lịch sự, đi cặp đôi hoặc ba, khi vào tiệm chọn xem hàng rất kỹ để quan sát tìm cơ hội ra tay. Tình huống giả định sau sẽ giúp bạn nhận diện chiêu trò của đạo chích để phòng tránh.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP