Trong tỉnh

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp đối với Công ty CPTĐ Sản xuất thương mại Quốc tế Greenlife

Sở Công thương vừa có công văn thông báo về việc chấm dứt hoạt động ban hàng đa cấp đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sản xuất thương mại Quốc tế Greenlife.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP