Video

Cận cảnh buồng khử khuẩn đầu tiên tại TP.HCM giá 20 triệu đồng

Buồng khử khuẩn này có giá thành sản xuất khoảng 20 triệu đồng. Buồng cho phép khử khuẩn nhanh trong vòng chỉ 30 giây nhưng vẫn đảm bảo đủ được an toàn, phục vụ quy mô lớn.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP